SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

D/A-finaliteit

Dit zijn de vroegere praktisch technische studierichtingen. Deze richtingen maken van de leerling een goed, bekwaam vakman, die zelfstandig kan meedraaien in een productieproces. Zowel algemene vakken als theoretische kennis blijven belangrijk. Dit wordt aangevuld met voldoende praktijk waarin de nodige vaardigheden geoefend worden. Je kan op het einde van de cyclus nog kiezen voor hogere studies.