SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

D-finaliteit

Dit zijn de vroegere wetenschappelijke technische doorstroomrichtingen. Zij bieden een goede basis voor hogere studies. Er wordt veel belang  gehecht aan algemene vakken. Wiskunde en wetenschappen zijn hoofdvakken. Sommige inhouden worden met meer diepgang en abstracter behandeld. De theorie van de technische vakken wordt toegepast in labo’s. Deze leerlingen leren meewerken aan de verbetering van een productieproces, wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, leiding geven, enzovoort.