Studieaanbod

D-finaliteit

Dit zijn de vroegere technische doorstroomrichtingen. Zij bieden een goede basis voor hogere studies. Er wordt veel belang gehecht aan algemene vakken. Wiskunde en wetenschappen zijn hoofdvakken. Sommige inhouden worden met meer diepgang en abstracter behandeld. De theorie van de technische vakken wordt toegepast in labo’s. Deze leerlingen leren meewerken aan de verbetering van een productieproces, wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, leiding geven, enzovoort.

Bekijk de roosters

 

A/D-finaliteit

Dit zijn de vroegere praktisch technische studierichtingen. Deze richtingen maken van de leerling een goed, bekwaam vakman, die zelfstandig kan meedraaien in een productieproces. Zowel algemene vakken als theoretische kennis blijven belangrijk. Dit wordt aangevuld met voldoende praktijk waarin de nodige vaardigheden geoefend worden. Je kan op het einde van de cyclus nog kiezen voor hogere studies.

Bekijk de roosters

 

A-finaliteit

Dit zijn de vroegere beroepsrichtingen. In deze richtingen komen de praktijkvakken meer op de voorgrond, wat niet wil zeggen dat algemene vorming en theoretische achtergrond achterwege worden gelaten. Hier leer je een beroep, de ideale stap naar waardevol medewerker of naar een zelfstandig ondernemer.

Bekijk de roosters