Wetenschappelijk technische studierichtingen

Deze TSO studierichtingen bieden een goede basis voor hogere studies, het zijn doorstromingsrichtingen.
Er wordt veel belang gehecht aan algemene vakken, Wiskunde en Wetenschappen zijn hoofdvakken. De theorie van de technische vakken wordt toegepast in labo’s.
Deze leerlingen leren meewerken aan de verbetering van een productieproces, wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, leiding geven, enz…

Klik op te blokken om de lessenroosters te raadplegen.