Wie is wie

Directie

 Directeur Alex Mensch

 Adjunct-directeur Ward Sysmans

 Adjunct-directeur Marijke Somers

 Technisch adviseur coördinator Hans Van Loon

 

Schoolbestuur

Voorzitter: W. Baets

Ondervoorzitter: J. Verboven

Leden:

  • J. Aerts
  • W. Baets
  • J. Oprins
  • R. Peeters
  • P. Stubbe
  • J. Verboven
  • H. Verlinden
  • C. Vorsselmans

 

Ouderraad

Heidi Roelands (voorzitster)
Roel Peeters (ondervoorzitter)
ouderraad@vitohoogstraten.be

 

Graadcoördinatoren

Eerste graad: Tinne Bartholomeeusen (A-stroom) en Marie-Anne Coppens (B-stroom).
Tweede graad: Ilse Van Leuven.
Derde graad: Veronique Laeveren.

CLB medewerkers, tucht, leerlingenbegeleiding, preventieadviseur, technisch adviseurs, …