SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

3ABO – Bouw (A)

Wat ga je leren?

In de tweede graad gaat de meeste aandacht naar praktische uitvoeringen van bouwtechnieken. Deze worden aangevuld met theorielessen technologie bouw. Je leert:

  • Metselen
  • Verschillende bouwgereedschappen gebruiken
  • Vloeren
  • Bezetten

Lessentabel

ICT: computervaardigheden worden aangeleerd binnen verschillende vakken (geïntegreerd aanbod).

De doelstellingen van de vakken MAVO, Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen worden geïntegreerd aangeboden. Dit wil zeggen dat de inhouden en doelen worden gegroepeerd aan de hand van thema’s en projecten.

Mogelijke vervolgopleiding in de 3de graad

Ruwbouw.

Enkele mogelijke beroepen na deze studie

Metser, bekister, voeger, ruwbouwafwerking.