SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Zorg

Leerlingenbegeleiding

Op VITO staat een team van mensen klaar die er samen over waken dat onze leerlingen zich goed voelen op school en zich goed gedragen. 

In de eerste plaats zijn er de leerkrachten en de klastitularis bij wie een leerling terecht kan met vragen of problemen.

Daarnaast hebben wij een sterk uitgebouwde cel leerlingenbegeleiding met een aantal mensen die ieder gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied.

Op het leerlingensecretariaat kunnen onze leerlingen terecht voor alle praktische informatie.

Hulp aan leerlingen met leerproblemen

Wij maken gebruik van ondersteunende software. Deze software biedt hulp aan leerlingen met leerproblemen of anderstalige leerlingen. De software kan ingezet worden om teksten en toetsen te laten voorlezen en ze in te vullen, maar kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij het aanleren van vreemde talen.