SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

Wie is wie

Directie

 • Directeur Alex Mensch
 • Adjunct-directeur Ward Sysmans
 • Adjunct-directeur Marijke Somers
 • Technisch adviseur coördinator Hans Van Loon

Schoolbestuur

Voorzitter: W. Baets

Ondervoorzitter: J. Verboven

Leden:

 • J. Aerts
 • W. Baets
 • J. Oprins
 • R. Peeters
 • P. Stubbe
 • J. Verboven
 • H. Verlinden
 • C. Vorsselmans

Ouderraad

Heidi Roelands (voorzitster)
Roel Peeters (ondervoorzitter)

Graadcoördinatoren

Eerste graad: Tinne Bartholomeeusen (A-stroom) en Kristien Seels (B-stroom).
Tweede graad: Ilse Van Leuven.
Derde graad: Veronique Laeveren.

CLB medewerkers, tucht, leerlingenbegeleiding, preventieadviseur, technisch adviseurs, …