SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

Praktische informatie

Laptopproject

Lees via onderstaande knop alle informatie over ons laptopproject.


Klik hier voor alle info over ons laptopproject

Boeken bestellen

Boeken kan je vanaf 22 juni bestellen via de onderstaande knop. Je wordt dan verwezen naar de website van Studieshop. Daar kies je de school (VITO Hoogstraten) en de juiste klas. Volledige pakketten worden verzonden vanaf 15 juli.


Studieshop.be

Gereedschappen, werk- en turnkledij (eerstejaarsleerlingen)

Voor turn- en werkkledij hoef je zelf vooraf niets in orde te brengen, m.u.v. de turnpantoffels. Hier zorg je zelf wel voor. De zool moet kleurvast zijn, let op het “non-marking-teken”.

De gereedschappen, werk- en turnkledij worden tijdens de eerste les L.O. en de eerste les praktijk in orde gebracht. De kosten komen later op de schoolrekening.

Gereedschappen, werk- en turnkledij (niet-eerstejaarsleerlingen)

Wij zijn een technische school en de meeste studierichtingen vereisen specifiek materieel om mee te werken tijdens de (praktijk)lessen.

Via onze webshop kan u de gereedschappen en kledij bestellen die uw zoon/dochter volgend schooljaar gaat nodig hebben tijdens de turn- en praktijklessen.

Om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter zijn/haar materialen tijdig heeft, willen wij u vragen de bestelling te plaatsen ten laatste op zondag 03/07/22. Na deze datum zal de webshop nog beschikbaar zijn, maar kunnen we niet garanderen dat de bestelde materialen tijdig geleverd zullen worden.


Webshop VITO-HOOGSTRATEN

Op 30/08/2022 vanaf 13u00 tem. 16u30 wordt er een pasmoment voorzien voor alle nieuwe niet eerstejaarsleerlingen.
Indien u twijfelt aan de maat van de kledij, neem dan eens een kijkje op onderstaande maattabellen:


Maattabellen werkkledij

Via onderstaande knop kan je de werkwijze (stappenplan) nalezen over het gebruik van onze webshop:


Stappenplan webshop

Schoolbenodigdheden 

Eerstejaars leerlingen 

– B stroom: De schoolbenodigdheden worden klaargelegd in de klas. Er dienen dus geen schoolbenodigdheden besteld te worden.
– A-stroom: Klik hier voor de schoolbenodigdheden 1A (indien je beslist geen pakket via het school te bestellen).
– De leerlingen gebruiken het rekenmachine casio FX 92 special college voor TSO en de casio FX junior voor BSO.

Tweedejaars leerlingen A- en B-stroom brengen hun benodigdheden zelf in orde.

Klik hier voor de schoolbenodigdheden 2A 
Klik hier voor de schoolbenodigdheden 2B

Voorleessoftware (SPRINT)

Wij maken gebruik van ondersteunende software welke hulp biedt aan leerlingen met leerproblemen of anderstalige leerlingen. De software kan ingezet worden om teksten en toetsen te laten voorlezen en ze in te vullen, maar kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij het aanleren van vreemde talen.

Om jullie vlot op weg te helpen organiseren wij op 31 augustus een infomoment voor onze nieuwe leerlingen. Dit gaat door in LOKAAL OLC, om 12u30 (meteen na de kennismakingsdag voor de leerlingen).

Tijdens dit infomoment helpen we jullie om het programma te installeren, de boeken aan te vragen en geven we antwoorden op andere vragen. Neem dus zeker volgende dingen mee zodat we jullie goed verder kunnen helpen:

  • De laptop waar uw zoon/dochter mee zal werken in de klas
  • De identiteitskaart van uw zoon/dochter
  • Inlogcodes ADIBIB (als je deze hebt)
  • Het ADIBIB-attest of ander attest (dyslexie, dysorthografie,…)

Op VITO gebruiken we de afspraken die je via onderstaande link kan raadplegen.


Afspraken ondersteunende software bij taalproblemen

Avondstudie

Voor alle busleerlingen van het eerste en tweede jaar is er elke schooldag (behalve op woensdag) een verplichte avondstudie van 15u25 tot 16u15 (8ste lesuur).

Uitgezonderd de busleerlingen die de bus 401 (om 15u43) nemen, welke enkel genomen mag worden door leerlingen uit Rijkevorsel en Oostmalle.

Een voorziene afwezigheid in de studie moet op voorhand meegedeeld worden via een Smartschool ticket of via een briefje (’s morgens af te geven op het leerlingensecretariaat).
Een voorwaarde hiervoor is wel dat een ouder de leerling persoonlijk komt ophalen.

Afwezigheid zonder reden zal beschouwd worden als de school verlaten zonder toestemming. Hierop volgt een sanctie.

Smartschool

Als elektronische leeromgeving maken wij gebruik van Smartschool. O.a. een digitale schoolagenda, leerlingvolgsysteem, rapporten en een intern communicatiesysteem zijn hiermee mogelijk. Alle interne communicatie verloopt via een beveiligd en afgeschermd systeem. Er is geen spam mogelijk.

Leerlingen, ouders en mogelijk begeleiders of plusouders ontvangen voor Smartschool tijdig alle aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

De ouders van de eerstejaarsleerlingen krijgen tijdens de voormiddag van de onthaaldag de kans om een workshop Smartschool te volgen. Tijdens deze workshop krijg je hulp bij het installeren van de Smartschool-app en het aanmelden. Er wordt stap voor stap geprojecteerd wat je moet doen. Nadien krijgt je de kans om een workshop bij te wonen over het algemene gebruik van Smartschool.

Microsoft 365 account


Iedere leerling krijgt een Microsoft 365 account.
Hiermee kan hij zich ook aanmelden in Smartschool. Het Microsoft platform gebruiken we als aanvulling op Smartschool. Je hoeft dus zelf geen Office pakket aan te kopen. De leerling krijgt gratis de beschikking over bekende software zoals Word, Excel, Powerpoint of Outlook.