SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

Praktische informatie

Laptopproject

Lees via onderstaande knop alle informatie over ons laptopproject.

Boeken bestellen

Boeken kan je vanaf 22 juni bestellen via de onderstaande knop. Je wordt dan verwezen naar de website van Studieshop. Daar kies je de school (VITO Hoogstraten) en de juiste klas. Volledige pakketten worden verzonden vanaf 15 juli.

Turnkledij- en werkkledij

Voor turn- en werkkledij hoef je zelf vooraf niets in orde te brengen, m.u.v. de turnpantoffels. Hier zorg je zelf wel voor. De zool moet kleurvast zijn, let op het “non-marking-teken”. 

De werk- en turnkledij worden tijdens de eerste les L.O. en de eerste les praktijk in orde gebracht. De kosten komen later op de schoolrekening.

Gereedschappen

Wij zijn een technische school en de meeste studierichtingen vereisen specifiek materieel om mee te werken tijdens de (praktijk)lessen. 

Wacht best met bestellen tot na eerste les technische en praktisch vak en je de nodige instructies van de leerkracht(en) hebt gehad. Bestellen kan uiteindelijk via onze webshop. Hieronder kan je een link terugvinden. Deze link staat eveneens permanent op de startpagina van onze Smartschool waar iedere ouder en leerling toegang heeft. 

Voorleessoftware (SPRINT)

Wij maken gebruik van ondersteunende software welke hulp biedt aan leerlingen met leerproblemen of anderstalige leerlingen. De software kan ingezet worden om teksten en toetsen te laten voorlezen en ze in te vullen, maar kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij het aanleren van vreemde talen.

Op VITO gebruiken we de afspraken die je via onderstaande link kan raadplegen.

Avondstudie

Voor alle busleerlingen van het eerste en tweede jaar is er elke schooldag (behalve op woensdag) een verplichte avondstudie van 15u25 tot 16u15 (8ste lesuur).

Uitgezonderd de busleerlingen die de bus 401 (om 15u43) nemen, welke enkel genomen mag worden door leerlingen uit Rijkevorsel en Oostmalle

Een voorziene afwezigheid in de studie moet op voorhand meegedeeld worden via een Smartschool ticket of via een briefje (’s morgens af te geven op het leerlingensecretariaat).
Een voorwaarde hiervoor is wel dat een ouder de leerling persoonlijk komt ophalen.

Afwezigheid zonder reden zal beschouwd worden als de school verlaten zonder toestemming. Hierop volgt een sanctie.  

Smartschool

Als elektronische leeromgeving maken wij gebruik van Smartschool. O.a. een digitale schoolagenda, leerlingvolgsysteem, rapporten en een intern communicatiesysteem zijn hiermee mogelijk. Alle interne communicatie verloopt via een beveiligd en afgeschermd systeem. Er is geen spam mogelijk. 

Leerlingen, ouders en mogelijk begeleiders of plusouders ontvangen voor Smartschool tijdig alle aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

De ouders van de eerstejaarsleerlingen krijgen tijdens de voormiddag van de onthaaldag de kans om een workshop Smartschool te volgen. Tijdens deze workshop krijg je hulp bij het installeren van de Smartschool-app en het aanmelden. Er wordt stap voor stap geprojecteerd wat je moet doen. Nadien krijgt je de kans om een workshop bij te wonen over het algemene gebruik van Smartschool.

Microsoft 365 account

Iedere leerling krijgt een Microsoft 365 account. Hiermee kan hij zich ook aanmelden in Smartschool. Het Microsoft platform gebruiken we als aanvulling op Smartschool. Je hoeft dus zelf geen Office pakket aan te kopen. De leerling krijgt gratis de beschikking over bekende software zoals Word, Excel, Powerpoint of Outlook.