SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

Laptopproject

ICT en digitale media nemen meer en meer een belangrijke plaats in onze leefwereld. Als school investeerden we in een goede ICT-infrastructuur. Bovendien trachten we onze leerlingen hun digitale vaardigheden ten volle te ontplooien. Zo kunnen we hen ten volle voorbereiden op de uitdagingen van vandaag.
VITO is sinds enkele jaren gestart met een laptopproject op de school. De overheid heeft via het project “Digisprong” middelen voorzien voor scholen om leerlingen te voorzien van een digitaal toestel. 
We streven naar een zo krachtig mogelijke leeromgeving door het laptopproject te combineren met een goede WIFI-verbinding, door onze ICT-infrastructuur nog beter te optimaliseren en dit te combineren met hedendaagse lespraktijken.

Voor wie?

Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen alle leerlingen een laptop van de school krijgen.

BYOD (Bring Your Own Device) met een ander type toestel is nooit toegelaten. Enkel met dezelfde toestellen kunnen de lessen vlot verlopen en komt iedereen gelijk aan de start.

Digisprong

De Vlaamse overheid heeft via het project “Digisprong” budget voorzien voor scholen om leerlingen te voorzien van een digitaal toestel. Als school hebben we er voor gekozen om ons laptopproject verder te zetten.

Er zal een kleine huursom gevraagd worden aan onze leerlingen. Meer info over de huurprijzen kan u vinden onder “financieel”.

Waarom een vastgelegd toestel?

 • Elke leerling heeft dezelfde mogelijkheden op ICT-gebied
 • Elke leerling bezit een degelijk toestel met de nodige software
 • Door een grotere aankoop te doen, krijgen we betere prijzen, maar kunnen we ook beter in service voorzien.
 • Uniformiteit in de klas, waardoor er minder problemen zijn en deze vlotter opgelost kunnen worden.
 • We kunnen een vervangtoestel voorzien bij problemen, zo mist de leerling geen lessen en beperken we de kans op leerachterstand.
 • Ons toestel is voorzien op de noden voor onze onderwijsomgeving.

Wat is inbegrepen?

De leerling beschikt zowel thuis als op school over het aangeboden toestel, software en service.

Dit omvat concreet volgende zaken:

 • een laptop met lader
 • laptop met Ryzen5/I5 processor
 • toestel met WINDOWS 11, Office 365 en opslag in de cloud (Onedrive/Smartschool)
 • beschermhoes
 • een locker op school om je toestel in op te bergen
 • Een verzekering die de grootste kosten dekt indien de schade niet onder garantie valt
 • ICT-dienst ter ondersteuning
 • Een vervangtoestel indien nodig

Herstellingen mogen nooit zelf uitgevoerd worden. Hiervoor werken we samen met de firma Signpost. Dit zit mee inbegrepen in het servicecontract.

Huurovereenkomst

Bij de start van het schooljaar zal u een huurovereenkomst ontvangen. Deze overeenkomst loopt tussen de ouders en de school. Het is een verplicht te ondertekenen document en wordt beschouwd als onderdeel van het schoolreglement. Indien de overeenkomst werd ondertekend, trachten we de toestellen zo snel mogelijk te verdelen bij de start van het schooljaar.

Door een schaarste op de markt, werd er weliswaar melding gemaakt van leveringsproblemen. We hopen hiervan gespaard te blijven.

De school is en blijft altijd eigenaar van de laptop, de beschermhoes en de lader. Indien een leerling vroegtijdig de school verlaat, moet het toestel terug ingeleverd worden. We bieden in samenspraak met de firma Signpost, service en garantie aan.

Indien er schade of defecten zijn die buiten de garantie vallen, zullen we genoodzaakt zijn de kosten door te rekenen. Het is ook verboden om stickers, permanente markeringen of andere zaken te kleven/aan te brengen op de toestellen of hoes.
We gaan er dan ook vanuit dat de leerlingen op een correcte manier omgaan met dit toestel.

Financieel en garanties

De budgetten die we ontvingen in het kader van Digisprong zijn ontoereikend om alles volledig gratis ter beschikking te stellen van onze leerlingen. Daarom zal een huurprijs van 60 euro per schooljaar betaald moeten worden. De laptop kan dan zowel thuis als op school gebruikt worden.

Ook tijdens de vakanties zal je dit toestel ter beschikking hebben. Als je de school verlaat moet je het toestel wel inleveren voor de vakantieperiode. In samenwerking met de firma Signpost voorzien we in ‘Next Business Day On-Site’-garantie. Deze service is inbegrepen in de prijs. Indien nodig kan eventueel een vervangtoestel voorzien worden, zodat de gebruiker steeds over een werkend toestel beschikt.

Ook de batterij is inbegrepen in onze garantie. Bij een batterijvermogen van minder dan 70% vervangen we kosteloos de batterij. Alle herstellingen binnen garantie zijn gratis.

Buiten garantie betaalt u een maximale herstelkost van € 39. Schade buiten garantie is de schade die u zelf veroorzaakt, zoals bv. valschade, waterschade… Cosmetische schade is ook buiten garantie. We specifiëren dit verder in de huurovereenkomst.

Wordt je toestel gestolen? Dan betaalt u € 39 en ontvangt u een gelijkaardig toestel. Diefstal op school of zonder sporen van braak of bedreiging vallen hier niet onder. Als school voorzien we in lockers om de toestellen veilig op te bergen.