SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

3WBI – Biotechnologische wetenschappen (D)

Algemeen

Betreed de boeiende wereld van wetenschappen en technologie met onze studierichting Biotechnologische Wetenschappen in de doorstroomfinaliteit. Deze richting combineert een brede algemene vorming met wetenschappelijk denken.

Je krijgt niet alleen een uitgebreid pakket wiskunde, maar er is ook veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de vakken biologie, chemie en fysica.

Profiel

 • Ga je graag op zoek naar fysische, biologische of chemische fenomenen?
 • Ga je zelf graag op onderzoek naar biotechnologische oplossingen?
 • Wil je graag onderzoek doen in de levende natuur en hiermee ons leven verbeteren?
 • Kan je abstracte wiskundige begrippen gebruiken om oplossingen voor problemen te vinden?

Wat ga je leren?

 • Uitbreiding voor biologie: transport van water en assimilaten bij planten, driedomeinensysteem, analyse van gedrag en interacties van organismen, structuur, voortplanting, metabolisme van micro-organismen
 • Uitbreiding voor chemie: oplossen van stoffen in water, reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen, kwantitatieve aspecten, classificeren van stoffen
 • Uitbreiding voor fysica: ideale gaswet, energieomvormingen kwantitatief (inclusief arbeid), warmtebalans
 • STEM-engineering
 • Uitbreiding voor wiskunde: tweedegraadsfuncties en -ongelijkheden, spreidingsdiagrammen, functie f(x)=c/x, goniometrie (sinus- en cosinusregel, verwante hoeken), rekenen met vectoren

Lessentabel

WP Data Tables

Vervolgopleiding 3de graad

 • Biotechnologische en Chemische Wetenschappen

Verder studeren

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.  

De doorstroomfinaliteit is een stap naar een professionele & academische bachelor of master in het hoger onderwijs. 

 • Master in de Bio-ingenieurswetenschappen
 • Master in de Natuurwetenschappen biologie – chemie – fysica
 • Master in de biochemie en biotechnologie
 • Master in de farmaceutische wetenschappen
 • Master in de industriële wetenschappen en technologie
 • Master in de ingenieurswetenschappen
 • Bachelor in de Agro- en Biotechnologie
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
 • Bachelor in de chemie, milieutechnologie en procestechnologie
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde Educatieve opleiding biologie, chemie en fysica
 • Diergeneeskunde
 • Gezondheidszorg

Mogelijke beroepen na deze studie

 • ·Biotechnoloog: als biotechnoloog kun je betrokken zijn bij het onderzoek, de ontwikkeling en de toepassing van biologische processen en organismen.
 • Chemisch ingenieur: chemisch ingenieurs gebruiken principes uit de chemie, biologie, natuurkunde en wiskunde om processen te ontwerpen.
 • Laboratoriumtechnicus
 • Milieudeskundige
 • Kwaliteitscontroleur
 • Onderzoeksassistent: je kunt werken als onderzoeksassistent in academische instellingen, onderzoekslaboratoria of bedrijven, waarbij je onderzoekers ondersteunt bij experimenten, data-analyse en het documenteren van resultaten.
 • Farmaceutisch technicus