SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

3WTE – Technologische wetenschappen (D)

Ben je gebeten door techniek, wil je problemen oplossen van natuur-technische en wetenschappelijke aard en heb je grote interesse in wiskunde? Dan is technologische wetenschappen jouw ding.

Je gaat binnen deze vakgebieden op onderzoek, zet experimenten op en legt verbanden tussen:

 • mechanica
 • elektriciteit-elektronica
 • fluïdomechanica
 • thermodynamica
 • chemie
 • informaticawetenschappen


Je hele denken en doen zal in het teken staan van engineering.

Wat ga je leren?

 • Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.
 • Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties.
 • Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.

Lessentabel

ICT: computervaardigheden worden aangeleerd binnen verschillende vakken (geïntegreerd aanbod).

Mogelijke vervolgopleidingen in de 3de graad

 • technologische wetenschappen en engineering
 • informatica en communicatiewetenschappen 
 • mechatronica 


* De richtingen “Informatica- en communicatiewetenschappen” en “Mechatronica” zullen onder voorbehoud ingericht worden. 

Vervolgopleiding

Na je zesde jaar kan je een gerichte masteropleiding in de brede wetenschappen volgen. Ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand.

Enkele mogelijke beroepen na deze studie

Industrieel ingenieur