SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

3WTE – Technologische wetenschappen (D)

Algemeen

Ontdek de kracht van onderzoeken en experimenteren in onze sterk theoretische studierichting technologische wetenschappen. Deze studierichting in de doorstroomfinaliteit laat leerlingen zelfstandig een concept uitdenken om het daarna te modelleren en engineeren tot een volwaardig ontwerp.

Je krijgt niet alleen een uitgebreid pakket wiskunde, maar er is ook veel aandacht voor natuurwetenschappen en technische en wetenschappelijke vaardigheden.

Profiel

 • Ga je graag op ontdekking door logisch te redeneren?
 • Leg je graag verbanden tussen verschillende vakgebieden?
 • Laat je je verleiden tot wiskundige complexe vraagstukken?
 • Engageer jij je graag met technische uitdagingen voor mens en samenleving?
 • Heb je een sterk inzicht in fysica, chemie, techniek en wiskunde?
 • Ga je graag op zoek naar oplossingen door te onderzoeken en probleemoplossend te denken?
 • Creëer je graag een technische oplossing?

Wat ga je leren?

 • Uitbreiding voor fysica: energie (behoud van energie, energieomzettingen, arbeid, vermogen, rendement), mechanica (wetten van Newton, ééndimensionale bewegingen) elektriciteit (elektrische krachtwerking en veldsterkte, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica – ICT (eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen, netwerken), fluïdomechanica (ideale gaswet, druk als kracht per oppervlakte), thermodynamica (behoud van energie, energieomzettingen)
 • STEM-engineering
 • Sterke uitbreiding voor wiskunde: tweedegraadsfuncties en -ongelijkheden, spreidingsdiagrammen, functie f(x)=c/x, goniometrie (sinus- en cosinusregel, verwante hoeken), rekenen met vectoren, analytische meetkunde in het vlak, deelbaarheid van veeltermen
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • Leerplan B+ voor Chemie

Lessentabel

WP Data Tables

Vervolgopleiding 3de graad

 • Technologische Wetenschappen
 • Mechatronica

Verder studeren

Na het 6e jaar behalen de leerlingen een  diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4. Dit geeft toegang tot het volledige hoger onderwijs.  

De doorstroomfinaliteit is een stap naar een professionele & academische bachelor of master in het hoger onderwijs. 

 • Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica
 • Master in de biowetenschappen
 • Master in de voedingsindustrie
 • Master in de milieuzorg
 • Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
 • Bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie
 • Bachelor in de agro- en biotechnologie biotechniek en milieubeheer
 • Bachelor voedings- en dieetkunde
 • Bachelor chemie en fysische behandelingen
 • Bachelor biomedische laboratoriumtechnologie
 • Bachelor voedingsmiddelentechnologie
 • Bachelor milieuzorg
 • Bachelor dierenzorg
 • Regeltechnieken
 • Industriële koeltechnieken
 • Stuur- en bewakingstechnieken
 • Computergestuurde productietechnieken

Mogelijke beroepen na deze studie

 • Mechatronisch ingenieur: deze professionals ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden systemen en geautomatiseerde machines.
 • Technicus
 • Robotica-ingenieur
 • Automatiseringsingenieur
 • Laboratoriumtechnicus
 • Embedded systems engineer: deze professionals ontwerpen en ontwikkelen ingebedde systemen, zoals microcontrollers en microprocessoren, die worden gebruikt in diverse toepassingen, waaronder consumentenelektronica, medische apparaten, automotive systemen en industriële automatisering.
 • Onderhoudstechnicus
 • Productontwikkelaar voor medische apparaten en industriële machines.
 • Productontwerper: je kunt je vaardigheden in technologische wetenschappen gebruiken om producten te ontwerpen en te ontwikkelen in diverse sectoren, zoals de consumentenelektronica, de auto-industrie, de ruimtevaart, de medische sector en meer.
 • Technisch verkoper
 • Kwaliteitsingenieur
 • Onderzoeks- en ontwikkelingsingenieur: Als R&D-ingenieur werk je aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën, producten of processen binnen een bedrijf of onderzoeksinstituut.