SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

4TBO – Bouwtechnieken (D/A)

Accenten

In deze opleiding richten we onze pijlen op 2 gebieden. Enerzijds is er een uitgebreide technisch-theoretische kant, die  je voldoende voorbereidt om later verder te kunnen studeren, anderzijds heeft de opleiding een duidelijk praktisch gericht karakter door heel wat uren praktijk bouw.

Gezien je toch praktisch ingesteld bent, wordt de theorie zo veel mogelijk gegeven aan de hand van praktische casestudies. Dat wil zeggen dat de theorie die je krijgt altijd gekoppeld wordt aan een praktische oefening. Op deze manier gaat het aanleren van de theorie veel vlotter. Zo heb je goede praktische onderbouwde basis om later verder te studeren maar evengoed om te gaan werken.

Lessentabel

ICT: computervaardigheden worden aangeleerd binnen verschillende vakken (geïntegreerd aanbod).

Vervolgopleiding

Na het 6de middelbaar kan je kiezen of je gaat werken in de bouwsector of verder studeert.
Professionele bachelor bouw is de meest voor de hand liggende opleiding bouw in het hoger onderwijs. Deze opleiding combineert een grondige technische vorming met een hoge graad van praktijkgerichtheid.

De opleiding vertrekt vanuit:

  • toegepaste wiskunde
  • fysica
  • mechanica
  • topografie
  • sterkte-, stabiliteits– en constructieleer
  • bouwkundige ontleding en vormgeving


Na de opleiding bachelor bouw kan je later aan het werk gaan als werfleider, tekenaar of calculator in een bouwbedrijf.

Als je na het 6de middelbaar al wil gaan werken, kan je starten als ploegbaas of allround bouwarbeider op de werf (metser, bekister…).

Enkele mogelijke beroepen na deze studie

Werfleider, calculator, tekenaar, allround bouwarbeider op de werf (metser, bekister…).