SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

4TEM – Elektromechanische technieken (D/A)

Accenten

De tweede graad elektromechanische technieken richt zich in de eerste plaatst tot de leerlingen die zich in de A-stroom STEM-technieken het meest aangetrokken voelen door mechanica en elektriciteit. Ook leerlingen uit de A-stroom STEM-wetenschappen met een bijzondere interesse voor mechanica en elektriciteit, die een meer praktische opleiding zoeken, vinden hier beslist hun gading.

Lessentabel

ICT: computervaardigheden worden aangeleerd binnen verschillende vakken (geïntegreerd aanbod).

Vervolgopleiding 3de graad

  • elektromechanische technieken
  • elektrotechnieken

Vervolgopleiding

  • bacheloropleiding elektromechanica
  • bacheloropleiding mechanica
  • bacheloropleiding elektriciteit
  • bacheloropleiding meet– en regeltechnieken

Enkele beroepen die mogelijk zijn na deze studie

Onderhoudstechnieker, meet– en regeltechnieker, projectmanager technieken.