SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

4TPDM – Plant, dier en milieutechnieken (D/A)

Accenten

Je ontwikkelt een brede en wetenschappelijke kijk op de grote diversiteit in de land- en tuinbouwsector.

In de 3de graad kan je kiezen voor een voortzetting van de 2de graad waarbij je je individueel kunt ontplooien via diverse projecten en stage binnen de land– of tuinbouwsector.

Je opleiding bevat een duidelijk praktisch karakter met een wetenschappelijke onderbouw. Ook moderne productietechnieken komen aan bod.

Wil je na de 3de graad nog verder studeren dan kan je kiezen voor een graduaatsopleiding of een professionele bachelor.

Lessentabel

WP Data Tables

ICT: computervaardigheden worden aangeleerd binnen verschillende vakken (geïntegreerd aanbod).

Vervolgopleiding 3de graad

 • agrotechnieken dier
 • agrotechnieken plant

Vervolgopleiding

 • graduaat land– en tuinbouw
 • professionele bachelor agro– en biotechnologie:
  • landbouw
  • landbouwmechanisatie
  • tuinbouw
  • biotechniek

Enkele beroepen die mogelijk zijn na deze studie

Tuinbouwer, landbouwer, ploegbaas, vertegenwoordiger, enzovoort