SCHOOL VOOR STEM EN LAND- & TUINBOUW

4WBI – Biotechnologische wetenschappen (D)


Wat ga je leren?

Je krijgt een brede algemene vorming van natuur- en biotechnologische wetenschappen. Je zal daarnaast ook onderzoekend en probleemoplossend leren denken, vanuit de vakgebieden: wiskunde, biologie, chemie en fysica.
Na je middelbare studies kan je verder een opleiding volgen naar een bachelor- en masterdiploma in de wetenschappen

Lessentabel

ICT: computervaardigheden worden aangeleerd binnen verschillende vakken (geïntegreerd aanbod).

Mogelijke vervolgopleidingen in de 3de graad

Biotechnologische en chemische wetenschappen.

Vervolgopleiding

De grote meerderheid van de leerlingen van biotechnologische wetenschappen studeert verder voor een master of een bachelor.

Enkele mogelijke beroepen na deze studie

Bio-ingenieur, milieuverantwoordelijke, laborant, enzovoort.