SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

4WTE – Technologische wetenschappen (D)

Ben je gebeten door techniek, wil je problemen oplossen van natuur-technische en wetenschappelijke aard en heb je grote interesse in wiskunde? Dan is technologische wetenschappen jouw ding.

Je zal op ontdekking gaan in de vakgebieden informaticawetenschappen en integreert deze met elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en themodynamica en chemie. Je hele denken en doen zal in het teken staan van engineeren: je werkt technologische oplossingen uit voor maatschappelijke problemen.

Wat ga je leren?

  • Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formulieren.
  • Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties.
  • Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt ook aan bod. 

Lessentabel

WordPress Tables Plugin

ICT: computervaardigheden worden aangeleerd binnen verschillende vakken (geïntegreerd aanbod).

Mogelijke vervolgopleidingen in de 3de graad

  • technologische wetenschappen en engineering
  • mechatronica

Vervolgopleiding

Na je zesde jaar kan je een gerichte masteropleiding in de brede wetenschappen volgen. Ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand.

Enkele mogelijke beroepen na deze studie

Industrieel ingenieur