SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

6TAD – Agrotechnieken dier (D/A)

Accenten

Leerlingen die het tweede gemeenschappelijk jaar agro- en biotechnieken beëindigd hebben kunnen in de tweede graad kiezen voor de richting landbouw.

In deze graad gaan we de problematiek benaderen vanuit een wetenschappelijke basis die samen gaat met de praktijk. Specifieke vakken zoals plant- en groeimilieu, dier- en leefmilieu en toegepaste economie komen aan bod.

In de derde graad is de leerstof zeer praktijk- en bedrijfsgericht. Bedrijfsbezoeken, praktijkscholen, bedrijfsstages, proefveldwerking, omgaan met dieren, substraatteelten, uitrustingen, informatica, fytopharmacie e.a. moeten bijdragen tot de uiteindelijke agrarische vorming.

Lessentabel

WP Data Tables

Vooropleiding

Attest A van het tweede leerjaar in de tweede graad (attest B mits in acht name van de beperkingen).

Vervolgopleiding

Het is de bedoeling dat de leerling zijn studies verder zet. Hij heeft daartoe meerdere mogelijkheden in bachelor opleidingen van academisch niveau.

Hoger onderwijs, bijvoorbeeld:

  • bachelor in de agro- en biotechnologie
  • bachelor in de biowetenschappen
  • bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur
  • bachelor in de milieuzorg
  • bachelor in de landschapsontwikkeling