SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

6ADM- Landbouw (A)

Accenten

De tweede graad A-finaliteit (arbeids-finaliteit) landbouw sluit rechtstreeks aan op het beroepenveld land- en tuinbouw. In deze graad gaan we de problematiek benaderen vanuit een wetenschappelijke basis die samen gaat met de praktijk. Specifieke vakken zoals dier- en leefmilieu, plant- en groeimilieu, algemene techniek en toegepaste economie komen aan bod.

De 3de graad landbouw is een voortzetting van de 2de graad waarbij extra nadruk wordt gelegd op:

  • de eigen ontplooiing en zelfstandig werk via projecten en stages;
  • de hedendaagse toepassingen in de landbouwindustrie.


Ook leerlingen uit de 2de graad A/D-finaliteit (arbeids/doorstroom-finaliteit) plant- dier en milieutechnieken die een 3de graad A/D-finaliteit (arbeids/doorstroom-finaliteit) te moeilijk vinden of die bewust kiezen voor een sterkere praktijkinvulling, kunnen hiervan gebruik maken.

In de derde graad is de leerstof zeer praktijk- en bedrijfsgericht. Bedrijfsbezoeken, bedrijfspraktijk, bedrijfsstages, substraatteelten, tuinaanleg, bloemschikprojecten, machines, veiligheid en ICT-toepassingen e.a. moeten bijdragen tot de uiteindelijke agrarische vorming.

Lessentabel

WP Data Tables

Vooropleiding

Attest A van het tweede leerjaar in de tweede graad (attest B mits in acht name van de beperkingen).

Vervolgopleiding

7de specialisatiejaar A-finaliteit, aangeboden in VITO:

  • veehouderij en landbouwteelten


7de specialisatiejaar A-finaliteit:

  • landbouwteelten
  • veehouderij
  • groenbeheer en verfraaiing
  • land- en tuinbouwmechanisatie