SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

6WBC – Biotechnologische en chemische wetenschappen (D)

Accenten

Wanneer je leergierig bent naar het waarom en hoe van de verschijnselen in de wereld van plant en dier, begaan bent met het milieu en geïnteresseerd bent in de voeding van mens, plant en dier, dan biedt deze afdeling de mogelijkheid je daarin te verdiepen. De studie van de bouw en van de levensfuncties van levende wezens behoren tot het domein van de biotechnische wetenschappen. De theoretische natuurwetenschappen worden hier in de labopraktijken omgezet naar de planten – en dierenwereld.

De afdeling biotechnische wetenschappen beoogt de praktische studie van de factoren die de groei en de productie van de planten en dieren beïnvloeden.

Verder bestudeert men in deze afdeling alle factoren die direct en indirect een invloed uitoefenen op levende wezens. Voedingsprocessen worden ontleed, de biotechnologie wordt onder de loep genomen en actuele milieuproblemen volgen we op de voet. Tijdens de labo’s wordt de theoretische kennis op een praktische manier verder uitgediept. Natuurlijk ligt een sterke interesse voor wetenschappen aan de basis voor het welslagen in deze afdeling.

Lessentabel

WP Data Tables

Vooropleiding

Attest A van het tweede leerjaar in de tweede graad (attest B mits in acht name van de beperkingen).

Vervolgopleiding

 • bachelor in de agro- en biotechnologie
  • Biotechniek en milieubeheer
  • Dierenartsassistent
  • Landbouw
  • Tuinbouw
 • bachelor voedings- en dieetkunde
 • bachelor chemie en fysische behandelingen
 • bachelor biomedische laboratoriumtechnologie
 • bachelor voedingsmiddelentechnologie
 • bachelor milieuzorg
 • bachelor dierenzorg
 • master in de biowetenschappen
 • master in de voedingsindustrie
 • master in de milieuzorg


Vermits het een algemene opleiding is zijn er nog vele andere mogelijkheden bv. in de sociale sector.