SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

6WTE – Technologische wetenschappen en engineering (D)

Accenten

Centraal in deze studierichting staat de technisch-theoretische vorming. De leerling verwerft competenties met betrekking tot een technologische en theoretisch wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd.

De leerling formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. De verworven kennis, inzichten en attitudes worden in concrete productrealisaties toegepast en uitgediept.

Lessentabel

WP Data Tables

Vervolgopleiding

Het is de bedoeling dat de leerling zijn studies verder zet. Hij heeft daartoe meerdere mogelijkheden in bachelor opleidingen van academisch niveau. De keuze in de richtingen van ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand.