SCHOOL VOOR WETENSCHAP EN TECHNIEK

Search

7BSC – Bijzondere schrijnwerkconstructies (A)

Accenten

De 3de graad Arbeids-finaliteit Houtbewerking is een voortzetting van de 2de graad waarbij
tijdens de opleiding bijkomende nadruk wordt gelegd:

  • inzake eigen ontplooiing en zelfstandig werk via projectgericht maatwerk en stages;
  • aangaande hedendaagse toepassingen in de houtindustrie van binnen- en buitenschrijnwerk en daktimmerwerk.


Ook leerlingen vanuit de 2de graad houttechnieken en bouw- en houtkunde die deze richtingen te moeilijk vinden of die bewust kiezen voor een sterkere praktijkinvulling, kunnen hiervan gebruik maken. De opleiding weerspiegelt een praktijkgerichte vorming met theoretische facetten aangaande mechanica en elektriciteit voor het correct werken met houtbewerkings- en CNC-machines.

De leerlingen krijgen in het 6de jaar de gelegenheid een VCA-attest te behalen.

Lessentabel

WP Data Tables

Vooropleiding

Attest A van het tweede leerjaar in de tweede graad (attest B mits in acht name van de beperkingen).

Vervolgopleiding

Avondopleiding:

  • opleiding toekomstige zelfstandige: schrijnwerker-timmerman, producent maatkeukens, trappenmaker, parketvloerder, houtdraaier
  • opleiding GPB: technisch leraar